S Václavem Havlem

25. dubna jsme navštívili výstavu o panu prezidentovi Václavu Havlovi, kterou uspořádali ve Vyšším Brodě

DEN VODY S FOTOTREFOU

V březnu jsme potřinácté slavili Den vody s Fototrefou

Dějepisná olympiáda

Máme úspěšného řešitele krajského kolo dějepisné olympiády