Zdravotnický kroužek

21Zdravotnický kroužek, který probíhá každou sudou středu od 13,15 do 15,00 hodin vede paní učitelka Markéta Dušková. Děti se na něm hlavně prakticky seznamují se základy první pomoci při různých druzích poranění (např. popálení, poranění končetin, hlavy, úrazy el. proudem atd.), při selhání základních životních funkcí, otravě, záchvatech apod. Společně se učí jednoduché úkony, které mohou zachránit lidské životy (resuscitaci, zastavení velkých krvácení, stabilizovanou polohu ...). I díky práci v tomto kroužku v minulých létech naši žáci ve třech různých životních situacích zachránili jinému člověku život. Jeden z nich byl následně přijat prezidentem ČR, druhý se proletěl zdarma vrtulníkem záchranné služby. Pravidelně se účastníme soutěží se zdravotnickou tématikou na okresní a krajské úrovni.