Průběh výuky od 25. května

 

Jak bude probíhat výuka  od pondělí 25. května 2020?

Škola bude pro žáky  od 8:00 do. Rodiče přivedou své děti s rouškami ke škole před 8 hodinou, zde bude pan školník děti pouštět jednotlivě do budovy školy; rodič v žádném případě nevstupuje do školní budovy! Děti se v šatně přezují a ještě v roušce odchází do třídy. Teprve při vstupu do třídy si mohou roušku sundat a řídit se pokyny třídního učitele. Nebude fungovat ranní ani odpolední družina (žáci absolvují vždy dopolední blok výuky a odpolední blok volnočasových činností).

Školní výuka bude probíhat od 8:15 hod. Vyučovat se nebude dle klasického rozvrhu, ale ve vyučovacích blocích ČJ, MA, Prvouka, budeme i kreslit zpívat, vystřihovat a podobně. Bude zrušeno školní zvonění, abychom se o přestávkách nesetkávali s jinými třídami. Třídy budeme pravidelně a intenzivně větrat! V případě hezkého počasí se část dne učit venku. 

Průběh výuky ve škole i stravování ve školní jídelně bude ošetřeno tak, aby splňovalo veškerá hygienická doporučení vydaná MŠMT (ta si můžete též prohlédnout v příloze na hlavní stránce Školy). Naše třída obědvá ve ŠJ od 12,10 h do 12,30 h. Ten, kdo se nebude vracet do školy, půjde z jídelny domů. Cesta tam i zpět bude v rouškách, v budově ŠJ bez roušek, ale s předepsanou hygienou rukou!  

PANÍ VEDOUCÍ ŠJ MÁ  NAHLÁŠENY  VŠECHNY ZÁJEMCE  O STRAVOVÁNÍ NA PRVNÍ TÝDEN OD 25. 5. - počítají tedy s námi v pondělí s obědem!  T obědů, prosím, odhlašujte telefonicky.

Děti, které se nebudou stravovat ve školní jídelně,si rodiče vyzvednou ve škole (zvonek do kanceláře, nebo zavolejte na můj telefon)

Po obědě následuje opět v naší třídě odpolední  blok , který povede paní asistentka. 

Právě v souladu s hygienickými opatřeními je každý žák povinen nosit do školy 2 roušky (splňující hygienická nařízení) a sáček, do kterého bude použité roušky ukládat. Roušky podepište, aby nedošlo k jejich náhodné záměně.

Žáci, kteří se z jakýchkoliv důvodů nezúčastní výuky ve škole, se budou i nadále vzdělávat doma - a to ve stejném rozsahu učiva jako žáci ve škole. 25. nebo 26. budu čekat v 11 hod. před školou a domluvíme se na způsobu předávání pracovních listů a způsobu kontroly práce. Úkoly na domácí vzdělávání budou i nadále uveřejňovány na stránkách naší třídy.

Hodnocení žáků proběhne v souladu s vyhláškou a doporučeními MŠMT (uveřejněna na stránkách školy). 

Děti si v pondělí 25. 5. 2020 do školy přinesou:

Aktovku, přezůvky, 2 roušky, igelitový, uzavíratelný pytlík, vybavený penál, učebnice ČJ, pracovní sešit z  ČJ,  Matematiky a Prvouky.Svačinu a pití .

Do třídy  se nesmí nosit: hračky, plyšáky, ručníky ( budou k dispozici papírové ručníky.)!

Žáci si během prvního týdne odnesou domů věci na tělocvik.

Těším se na pondělí 25. května.