Přírodovědný kroužek

 

Na úterý 25. 9. - 16: 00 hod zvu všechny, kdo se rádi pohybují po přírodě, pozorují, zkoumají a není jim cizí špetka laboratorního bádání, aby přišli do učebny přírodopisu. Při této úvodní schůzce si stanovíme budoucí náplň a četnost našich setkávání a samozřejmě si i něco zahrajeme (PS: víte, kolik hub roste ve škole?)

Pro všechny další informace doporučuji sledovat elektronickou nástěnku kroužku (zde: http://zsloucovice.cz/zakladni-skola/prirodovedny-krouzek) nebo papírovou nástěnku - vedle učebny přírodopisu.