Přírodovědný kroužek

Kdy: každý pátek od 13:30 hod

Kde: venku v terénu či v učebně přírodopisu (dle počasí a domluvy)

Co: poznáváme naše okolí, sbíráme a určujeme přírodniny, provádíme pokusy a pozorování, připravujeme se na přírodovědné soutěže, ale také si rádi něco zahrajeme a jen tak popovídáme...

Kdo: jsou zváni všichni žáci od 5. do 9. třídy

Těšíme se na vás! F. Micák a M. Majerová