Základní informace

Facebooková stránka sboru:  https://www.youtube.com/channel/UCEKvb8fgQee1MYJCIYSrNrA?

Vlastní youtube kanál:  https://www.youtube.com/channel/UCzafgTL9A3Uu49rpJjpY04g

Odkaz na stažení not a textů: tady pro sbor 2

sbor

Základní informace:

Pěvecký kroužek vede paní Monika Slabihoudová společně s paní uč. Vendulou Šmidmayerovou. Sbor je rozdělen na tři skupiny. Žáčci MŠ, dále žáci školy (Sbor I) a vybraní žáci (Sbor II - nejlepší zpěváci a bývalí žáci školy zpívají společně s vedoucími).

Kroužek se koná 1x týdně.

Všechny ostatní informace naleznete zde v aktualitách a na odkazech výše