Organizace školního roku

Termíny důležitých akcí ZŠ Loučovice ve školním roce 2020/21

 

1. pololetí: 1.9.2020 - 28.1.2021

2. pololetí: 1.2. – 30.6.2021

 

Podzimní prázdniny:  čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.2020

Vánoční prázdniny:  středa 23.12.2020 – neděle 3.1.2021

Pololetní prázdniny:  pátek 29.1.2021

Jarní prázdniny:   pondělí 15.2. – neděle 21.2.2021

Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 1.4.2021

Hlavní prázdniny:  1.7.2021 – 31.8.2021

 

Pedagogické rady:  18.11.      26.1.      19.4.    24.6.

Provozní porady ped. pracovníků: každé pondělí

 

Třídní schůzky s rodiči:   2.11.     4.1.     7.4.     31.5.

Konzultační odpoledne:  5.10.     7.12.    1.3.    3.5.

 

Školní akademie:  6.5.2021

Sportovní den k MDD:  27.5.2021 - Sportovní den a Den plný prevence

LVVZ 7. třídy:  leden - únor 2021

Plavecký výcvik: 3. tř. a 4. tř. duben – květen 2021

Školní výlety:  1.6. – 20.6.2021

Zápis k povinné školní docházce:  14.4.2021 od 14.00 hod. (náhradní termín 15. 4. 2021)

Zápis k předškolnímu vzdělávání (do MŠ):  5.5.2021 od 14.00 hod.