Organizace školního roku

Termíny důležitých akcí ZŠ Loučovice ve školním roce 2022/23

 

Školní rok:                1. pololetí: 1. 9. - 31. 1.2023

                                 2. pololetí: 1. 2. - 30. 6. 2023

Podzimní prázdniny:           středa 26. 10. – čtvrtek 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny:              pátek 23. 12. – pondělí 2.1. 2023

Pololetní prázdniny:             pátek 3. 2. 2023

Jarní prázdniny:                    pondělí 6. 3. – neděle  12. 3. 2023

Velikonoční prázdniny:       čtvrtek 6. 4. 2023

Hlavní prázdniny:                 1. 7. 2023 – 3. 9. 2023

 

Pedagogické rady:                14. listopadu; 30. ledna.; 24. dubna.; 26. června.

Třídní schůzky s rodiči:       7. listopadu; 9. ledna; 3. dubna; 5. června

Konzultační odpoledne:       3. října; 5. prosince; 13. března     

Vánoční akademie:                21. 12. 2022

Sportovní den k MDD:         dle termínu Dětského dne na Olšině

LVVZ 7. třídy:                          leden 2023 (dle sněhových a provozních podmínek)

Plavecký výcvik 3. - 6. tř.:   duben – květen 2023

Školní výlety:                             1. 6. – 26. 6. 2023

Zápis k povinné školní docházce:   19. 4. 2023 od 14.00 hod. (náhradní termín 20. 4. 2023)