Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k opatřením vlády k zamezení šíření koronaviru a z rozhodnutí vlády bude letošní zápis probíhat pouze elektronicky. Na webových stránkách školy je zřízena sekce „Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021“. V ní je „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a „Zápisový list pro školní rok 2020/2021“.  Tuto žádost a Zápisový list elektronicky vyplníte a pošlete mailem na adresu reditel@zsloucovice.cz. Já udělám „Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání“ a pošlu Vám ho zpět.

 

Pokud dítě není způsobilé k přijetí k základnímu vzdělávání, požádá zákonný zástupce o odklad začátku povinné školní docházky. I tato žádost je na webových stránkách školy. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tuto žádost elektronicky vyplníte a pošlete spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře mailem na adresu reditel@zsloucovice.cz. Já udělám „Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky“ a pošlu Vám ho zpět.

 

Zápis má proběhnout od 1.4. 2020 do 30.4. 2020. Své žádosti tedy posílejte nejdříve 1.4. 2020 a dále pak kdykoliv v průběhu měsíce dubna.

                                                                                                                   

Zdeněk Vrba

ředitel školy