Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, vzhledem k opatřením vlády k zamezení šíření koronaviru a z rozhodnutí vlády bude letošní zápis probíhat pouze elektronicky. Na webových stránkách školy je zřízen odkaz „Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022“. V ní je „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a „Zápisový list pro školní rok 2021/2022“.  

Pokud dítě není způsobilé k přijetí k základnímu vzdělávání, požádá zákonný zástupce o odklad začátku povinné školní docházky. I tato žádost je na webových stránkách školy. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tuto žádost vyplníte a pošlete spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře na adresu školy. Ředitel školy vydá „Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky“ a pošle Vám ho zpět.

Zápis proběhne na naší škole 21. 4. 2021. Své žádosti tedy posílejte od 1.4. 2021 do 16. 4. 2021. Upřednostněte, pokud je to možné, podání žádosti datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem. Pokud nemáte datovou schránku či elektronický podpis, zašlete přihlášku poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.