Zahájení nového školního roku

školák

1. Zahájení nového školního roku se bude odehrávat stejně jako vždy (za příznivého počasí proběhne slavnostní uvítání před školou, v případě deště pouze ve třídách)

2. Rodiče prvňáčků mohou jako obvykle do třídy s dětmi (rouška není vyžadována). Ostatní rodiče prosíme, aby do školy nevstupovali (pouze v nejnutnějších případech)

3. Provoz školní jídelny je bez omezení (včetně cizích strávníků). Děti mají nárok na oběd od středy. Výdej a konzumace jídla se bude odehrávat za zvýšených hygienických opatření, ale bez speciálního režimu.

4. Školní družina bude fungovat též zcela bez omezení podle běžných pravidel.

Všechna opatření a způsob fungování školy bude žákům podrobně vysvětlen první školní den.

Rodiče a zákonné zástupce tímto také zveme na třídní schůzky, které se budou konat hned v pondělí 7. 9. od 15:00. Na těchto schůzkách budou podány všechny informace týkající se provozu školy a průběhu výuky dle možných variant (běžné i případné distanční) + informace k novým šatnám, elektronické žákovské knížce, apod. Účast zástupců všech našich žáků je velmi potřebná, prosíme o zodpovědný přístup v nadcházející pro nás všechny nelehké době. Společně jsme ji však schopni zvládnout.