Začátek školního roku

boys

Milí žáci, vážení rodiče.

V pondělí 4. 9. nám začíná nový školní rok, který společně slavnostně zahájíme v 8:15 hod. před školou!

 

 

 

Jak bude probíhat první týden:

Pondělí:
8:15 - slavnostní zahájení, třídní učitelé si odvedou své žáky do tříd (1. třída v doprovodu rodičů); zakončení - v 9:00 hod
- tento den nejsou obědy v ŠJ ani školní družina

Úterý - organizační den:
- výdej učebnic a třídnické práce, není odpolední výuka
- celý 1. stupeň končí po 4. hod; 2. stupeň po 5. hod
- od tohoto dne mají žáci obědy v ŠJ + je zajištěna družina (pro přihlášené)

Od středy:
- 2. stupeň = výuka dle rozvrhu (včetně odpoledek)
- 1. stupeň = výuka dle rozvrhu (včetně odpoledek) + dle potřeby dokončení třídních prací
- 1. třída = speciální adaptační režim (vysvětlí třídní učitelka 1. den)