Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

S ohledem na omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování vydalo MŠMT opatření obecné povahy, kterým se prodlužuje termín pro předání výpisu vysvědčení za první pololetí. Žáci obdrží výpisy z vysvědčení v papírové verzi do tří dnů po opětovném návratu do tříd ve školní budově.

Již od dnešního dne mají všichni rodiče možnost nahlédnout do elektronické verze výpisu vysvědčení na ŠKOLE ONLINE. Je to na stejné adrese, kam se již nyní chodíte dívat do elektronické žákovské knížky.

V příloze vám posílám tři typy výstupů, které byste měli po přihlášení do aplikace vidět.