Testování žáků na covid-19

Jak bude testování žáků probíhat od 3. 1. 2022, se můžete dočíst v jednoduchém informačním letáku MŠMT v příloze.

Všechna opatření týkající se testování se vztahují pouze na žáky ZŠ (nikoliv MŠ).