Slovo ředitele školy - říjen 2022

ředitel

Vážení přátelé,

dnešní strašidelnou stezkou ze školy do tělocvičny zakončujeme říjen u nás ve škole. Počasí nám přálo, teploty se držely vysoko a užili jsme si babí léto jak se patří. Minulý týden jsme si užili podzimní prázdniny.

V polovině října zavítala do naší školy po sedmi letech Česká školní inspekce. Budeme čekat na souhrnnou zprávu, ale ze závěrečného sezení máme několik silných stránek, ze kterých naše škola těží (vysoká míra kladných vztahů mezi žáky, učiteli a dalšími zaměstnanci, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žákovské konference, aj.). V mateřské škole převládá dlouhodobě pozitivní klima a spokojenost s pracovním prostředím.

Samozřejmě jsme dostali i příležitosti ke zlepšení, na čem můžeme a měli bychom stavět. Nadále budeme pracovat na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, budování klima školy, rozšíříme spolupráci a nabídneme příležitosti k dalším projektům a zážitkům. Nejen v našem zájmu je, aby každý žák mířil vzhůru ke hvězdám a naučil se podstatu lidskosti.

V říjnu se nám také rozjely kroužky, které dohromady navštěvuje přes 50 dětí. Mezi nejnavštěvovanější patří korfbal s paní Bernou. Do školy k deváťákům přijeli zástupci středním škol z Velešína a z ČB. Ve škole nadále pracujeme na zvelebování prostředí. Objevila se nám podzimní výzdoba a výzdoba na Halloween, kterou si 31.10. užívají žáci i v kostýmech. Děkuji ještě jednou všem za trpělivost a ochotu během návštěvy ČŠI, převážně také žákům, kteří měli ve svých hodinách častěji hospitace.