Provoz ZŠ a MŠ od 4.1.2021

Od 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost dětí v MŠ, žáků 1., 2.  a speciální třídy ve škole. Žáci uvedených tříd se budou vzdělávat prezenčním způsobem. Všichni žáci ostatních tříd se budou vzdělávat distančním způsobem. Distanční i prezenční formy výuky jsou pro žáky povinné. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Během celého pobytu ve škole je povinné nošení ochrany dýchacích cest (roušek). Prosíme, aby byl každý žák vybaven minimálně dvěma podepsanými rouškami. Nemohou být bohužel nahrazeny štítem.

  • provoz školní družiny pro žáky 1. – 2. třídy je upraven a zajištěn tak, že jsou vytvořeny  2 samostatné skupiny. Každá skupina je určena jen pro žáky jedné třídy bez možnosti prolínání účastníků z různých skupin. Pro každou skupinu jsou určeny oddělené samostatné prostory.  
  • provoz mateřské školy zůstává zachován
  • Součástí vzdělávání v ZŠ i MŠ není zpěv a zakazují se sportovní činnosti jako součást vzdělávání.
  • provoz školního stravování 

Pro všechny děti i žáky vzdělávané prezenčně je zajištěno stravování v běžném režimu. Aby nedocházelo k míchání skupin žáků, je vytvořen speciální časový rozvrh pro docházku do jídelny pod dohledem určených pedagogických pracovníků. Obědy těmto třídám jsou od pondělí automaticky přihlášeny podle stavu přihlášených před uzavřením škol. Pokud některý žák chodit na obědy od 4.1. 2021 nebude, musí jej rodič odhlásit.

Pro všechny přihlášené žáky vzdělávané distančně je zajištěn odběr stravy stejně jako dosud do jídlonosičů v pracovních dnech 11:30 – 12:00, nemohou se stravovat v jídelně. Žáci, kteří nebyli před vánočními prázdninami přihlášeni k odběru stravy do jídlonosičů, mohou odběr stravy přihlásit 4.1.2021.