Provoz ZŠ a MŠ od 30.11. 2020, 21. a 22. prosince 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve škole. Ministerstvo školství zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny. Žákům se ve volných dnech školní stravování ve školní jídelně neposkytuje. Provoz mateřské školy bude 21. a 22. 12. neomezený, školka bude provozována v dosavadním režimu.

Od 30.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků celého 1. stupně, žáků 9. třídy a speciální třídy ve škole. Žáci 6. – 8. třídy se budou vzdělávat střídavým způsobem.

Během celého pobytu ve škole je povinné nošení ochrany dýchacích cest (roušek). Prosíme, aby byl každý žák vybaven minimálně dvěma podepsanými rouškami. Nemohou být bohužel nahrazeny štítem.

  • výuka 1. – 5. třídy, 9.  a speciální třídy  bude probíhat od 30.11.2020 prezenčně (s fyzickou účastí žáků na výuce ve škole), tento způsob je pro žáky povinný
  • výuka 6. – 8. třídy  bude probíhat střídavým způsobem v týdenních turnusech.

            30.11.  – 4.12. : 6.+7. třída distančně, 8. třída prezenčně

            7.12.  – 11.12. : 6.+7. třída prezenčně, 8. třída distančně

           14.12. – 18.12. : 6.+7. třída distančně, 8. třída prezenčně

           21.12.  – 22.12. : 6.+7. třída prezenčně, 8. třída distančně

           Distanční i prezenční forma výuky jsou pro žáky povinné.

  • provoz školní družiny pro žáky 1. – 5. třídy je upraven a zajištěn tak, že je vytvořeno  5 samostatných skupin. Každá skupina je určena jen pro žáky jedné třídy bez možnosti prolínání účastníků z různých skupin. Pro každou skupinu jsou určeny oddělené samostatné prostory.  
  • provoz mateřské školy zůstává po rozhodnutí KHS zachován
  • Součástí vzdělávání v ZŠ i MŠ není zpěv a zakazují se sportovní činnosti jako součást vzdělávání.
  • provoz školního stravování 

Pro všechny děti i žáky vzdělávané prezenčně je zajištěno stravování v běžném režimu. Aby nedocházelo k míchání skupin žáků, je vytvořen speciální časový rozvrh pro docházku do jídelny pod dohledem určených pedagogických pracovníků. Obědy těmto třídám jsou od pondělí automaticky přihlášeny podle stavu přihlášených před uzavřením škol. Pokud některý žák chodit na obědy od 30.11. nebude, musí jej rodič odhlásit.

Pro všechny přihlášené žáky vzdělávané distančně je zajištěn odběr stravy stejně jako dosud do jídlonosičů v pracovních dnech 11:30 – 11:45, nemohou se stravovat v jídelně.

Jednotlivé třídy budou mít ve dnech prezenční výuky upravený konec vyučování vzhledem ke specifickým podmínkám výuky a stravování ve školní jídelně. Rodičům tyto změny upřesní třídní učitelé.