Provoz ZŠ a MŠ od 18.11.2020

Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1., 2. a speciální třídy ve škole. 

(dle podrobného manuálu níže v příloze)

Během celého pobytu ve škole je povinné nošení ochrany dýchacích cest (roušek). Prosíme, aby byl každý žák vybaven minimálně dvěma podepsanými rouškami.

 • výuka 1., 2. a speciální třídy  bude probíhat od 18.11.2020 prezenčně (s fyzickou účastí žáků na výuce ve škole), tato výuka je pro žáky povinná

 • výuka ostatních tříd  bude probíhat i nadále distanční formou jako dosud, tento způsob výuky je pro žáky povinný

 • provoz školní družiny je upraven tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
 • provoz mateřských škol zůstává zachován s tím, že součástí vzdělávání není zpěv a zakazují se sportovní činnosti jako součást vzdělávání,
 • provoz školního stravování zůstává zachován:
   1. pro děti navštěvující mateřskou školu v běžném provozu

   2. pro žáky základní školy navštěvující školu prezenčně (1.,2. a speciální třída) bude zajištěno běžné stravování od 12 hodin, rodiče byli prostřednictvím emailu informováni, že jsou obědy těmto třídám od středy automaticky přihlášeny

   3. z důvodu povinné distanční výuky je organizován odběr stravy pro žáky ostatních tříd do jídlonosičů v pracovních dnech 11:30 – 12:00, pro tento odběr stravy je nutné se přihlásit