Provoz ZŠ a MŠ od 1.3. do 11.4.2021

Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření

zakazuje osobní přítomnost:

  1. dětí v mateřské škole
  2. žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  3. žáků ve speciální třídě
  4. žáků ve školní družině

Naše základní škola poskytuje všem těmto uvedeným skupinám žáků od 1.3.2021 vzdělávání distančním způsobem, toto vzdělávání je pro žáky povinné.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce).

Nadále je možné poskytovat žákům individuální konzultace ve škole (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce).

Provoz školního stravování 

Pro všechny přihlášené žáky vzdělávané distančně je zajištěn odběr stravy stejně jako dosud do jídlonosičů v pracovních dnech 11:30 – 12:00. Žáci se nemohou stravovat v jídelně. Ti, kteří nebyli dosud přihlášeni k odběru stravy do jídlonosičů, mohou odběr stravy přihlásit 1.3.2021.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému.

Pro informace o ošetřovném odkazujeme např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu