Protikovidová opatření na ZŠ a MŠ Loučovice 12.10.-1.11.2020 (aktualizace 13.10., 16.10.2020)

 1. Mateřská škola, 1. stupeň základní školy (1. - 5. třída), speciální třída a školní družina budou mít stejný režim, jako doposud.
 2. První, druhý stupeň i speciální třída se vyučují distančně podle pokynů svých učitelů dle rozvrhu od 14.10.2020. Školní družina je uzavřená. Zakazuje se přítomnost žáků na prezenční výuce. Speciální třída je z rozhodnutí ředitele školy z 13.10. uzavřena z důvodu karantény, žádný žák této třídy k dnešnímu dni není evidován jako covid pozitivní. Účast na distančním vzdělávání je povinná. Druhý stupeň základní školy bude mít střídavou výuku po třídách (do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd - třídy se nedělí, zbytek je vyučován distančně). 
  • V týdnu od 12. – 18. 10. 2020 se budou žáci 6. a 7. třídy vzdělávat doma distančně podle rozvrhu třídy, 8. a 9. třída prezenčně = výuka těchto tříd bude probíhat ve škole podle pravidel před 12. 10. 2020.
  • V týdnu od 19. – 25. 10. 2020 se budou žáci 6. a 7. třídy vzdělávat prezenčně = výuka těchto tříd bude probíhat ve škole podle pravidel před 12. 10. 2020, 8. a 9. třída se bude vzdělávat doma distančně podle rozvrhu třídy.
 3. Školní jídelna bude provozována bez přerušení. Musí s účinností od 9. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 a 3 pro provozovny stravovacích služeb:

• Jedná se především o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).

• Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

 • Školní jídelna umožní odběr obědů do jídlonosičů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat, pokud nebudou v karanténě. Takovému žákovi může oběd donést třetí osoba, která v karanténě nebude.  

• Podmínky pro odhlašování a odebírání obědů v tomto období:

  • žáci 1. i 2. stupně na distanční výuce si mohou oběd vyzvednout pouze do obědníků v čase 11:30 - 12:15, nebudou se moci stravovat v jídelně, toto opatření je platné od pondělí 19.10. z důvodu menšího počtu zájemců o odběr stravy a zabránění shromažďování čekajících žáků 2. stupně před jídelnou
  • žáci 1. stupně na distanční výuce si mohou oběd vyzvednout pouze do obědníků v čase 11:30 - 12:00, nebudou se moci stravovat v jídelně,
  • žáci 2. stupně na distanční výuce si mohou oběd vyzvednout pouze do obědníků v čase 12:00 - 12:30, nebudou se moci stravovat v jídelně,
  • v pondělí 12. 10. si mohou vyzvednout oběd všichni,
  • pokud se budou žáci chtít odhlásit ze školního stravování ve dnech 13. 15. – 23. 10., je potřebné tak učinit v pondělí ve středu 14. 10. od 6:00 do 11:00
 1. 26. říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.
 2. Pokud nezasáhne vyšší moc, všichni žáci se ke vzdělávání podle pravidel před 12. 10. 2020 vrátí do školy v pondělí 2. 11. 2020, výuka bude probíhat dle rozvrhu.