Přednáška chovatele hadů

h

 

Dne 16.6 se v naší škole uskutečnila přednáška zkušeného chovatele exotických hadů tj. krajta královská a mřížkovaná. Po úvodním představení ujasnil žákům systematické rozdělení hadů a vysvětlil, kteří hadi jsou nejvhodnější pro domácí chov.  

Žáci byli seznámeni se základními znalostmi o stavbě těla, smyslových orgánech a reprodukci. Žáky velmi překvapilo, že hadi mají velice slabý zrak a dokonce i sluch. Proto se musí spoléhat na jiné smysly, třeba speciální čichový Jacobsonův orgán, který se nachází na horním patře ústní dutiny. Funguje tak, že had si o něj otírá jazyk a speciální chemoreceptory zachycují, co je kolem nich.

Krajty mohou pomocí obličejových termoreceptorů – tepločivných jamek, které se nachází mezi okem a nozdrami, zaznamenat nepatrné změny teploty vzduchu, tedy registrovat infračervené záření. Nemají rovněž vyvinutou emoční inteligenci. Přítomnost hadů byla ve škole vítaným zpestřením. 

Mgr. Zuzana Václavíková, Mgr. František Micák