Ošetřovné (aktualizace 25.3.2020)

- 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. 

Při péči o dítě mladší 13 let , které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky náleží zaměstnanci ošetřovné.

👉 Potvrzení o uzavření ZŠ a MŠ na Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let  v oddíle A vyplňuje na žádost zákonného zástupce žáka naše škola od 11. března průběžně elektronickou cestou na žádost rodiče, nebo osobně v kanceláři ZŠ každé pondělí a středu (čas předání je dobré domluvit předem, abychom snížili nezbytnou dobu kontaktu na minimum). Tiskopisy Žádosti má škola v dostatečném počtu k dispozici.

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny své údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

Zaměstnavatel ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.