Organizace školního roku

Termíny důležitých akcí ZŠ Loučovice ve školním roce 2023/2024

Školní rok

1. pololetí: 4. 9. - 31. 1.2024

2. pololetí: 1. 2. - 28. 6. 2024

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. 10. – pátek 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny

sobota 23. 12. – úterý 2.1. 2024

Pololetní prázdniny

pátek 2. 2. 2024

Jarní prázdniny

pondělí 11. 3. – neděle  17. 3. 2024

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 28. 3. 2024

Hlavní prázdniny

29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

Pedagogické rady

13. 11.      29.1.           22.4.          24.6.

Třídní schůzky s rodiči

6. 11.        8. 1.             8. 4.           3. 6.

Konzultační odpoledne

2. 10.         4. 12.          4. 3.           6. 5.

Školní akademie

19. 12.

Dětský den

31. 5. (předpokládaný termín)

Zimní sportovní kurz

Předpoklad leden 2024 (dle sněhových a provozních podmínek)

Plavecký výcvik 3. a 4. tř.

duben – květen 2024

Třídní výlety

3. 6. – 24. 6. 2024

Zápis k povinné školní docházce

10. 4. 2024 od 14.00 hod. (náhradní termín 11. 4. 2024)