Organizace školního roku

Termíny důležitých akcí ZŠ Loučovice ve školním roce 2019/20

 

1. pololetí: 2.9.2019 - 30.1.2020

2. pololetí: 1.2. – 30.6.2020

 

Podzimní prázdniny:  úterý 29.10. a středa 30.10.2019

Vánoční prázdniny:  pondělí 23.12.2019 – pátek 3.1.2020 

Pololetní prázdniny:  pátek 31.1.2020

Jarní prázdniny:   pondělí 10.2. – neděle 16.2.2020

Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 9.4.2020

Hlavní prázdniny:  1.7.2020 – 31.8.2020

 

Pedagogické rady:  18.11.      27.1.      20.4.    24.6.

Provozní porady ped. pracovníků: každé pondělí

 

Třídní schůzky s rodiči:   4.11.     6.1.     6.4.     1.6.

Konzultační odpoledne:  7.10.     2.12.    2.3.    4.5.

 

Školní akademie:  6.5.2020

Sportovní den k MDD:  28.5.2020 - Sportovní den a Den plný prevence

LVVZ 7. třídy:  březen 2020 

Plavecký výcvik: 3. tř. a 4. tř. duben – květen 2020

Školní výlety:  1.6. – 20.6.2020

Zápis k povinné školní docházce:  15.4.2020 od 14.00 hod. (náhradní termín 16. 4. 2020)

Zápis k předškolnímu vzdělávání (do MŠ):  7.5.2020 od 14.00 hod.