Karanténa pro žáky 6., 8. a 9. třídy od 19.11.2021

Na naší škole bylo dne 17.11.2021 potvrzeno onemocnění COVID-19 u jedné paní učitelky. Proto musí z rozhodnutí KHS všechny rizikové kontakty do 14denní domácí karantény. Toto opatření se nyní týká žáků 6., 8. a 9.třídy.

Rizikovým kontaktem je každý, kdo byl s paní učitelkou v pondělí 15.11.2021 v kontaktu bez ochrany dýchacích cest. Výjimku z karantény mají očkované osoby (minimálně 14 dní od ukončeného očkování) a osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19. 

Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 29.11. 2021. Karanténu lze ukončit nejdříve 22. 11. 2021 po předložení negativního PCR testu žáka.

Prosíme proto rodiče, aby u dětí zajistili odběr na PCR test dle instrukce, která jim přijde SMS zprávou od KHS. Pokud se rodičům nepodaří žádanku vystavit elektronickou cestou, zavolají praktické lékařce dítěte s žádostí o vystavení žádanky. Pokud bude výsledek testu negativní, mohou se žáci vrátit do školy dříve - a to již 22.11.2021. Pokud se u dětí objeví příznaky svědčící pro onemocnění COVID-19, je nutné kontaktovat praktického lékaře neprodleně, aby bylo provedeno PCR vyšetření dříve. 

V případě nejasností se obraťte na třídní učitele.