Jak probíhá na naší škole vyučování v nynějších podmínkách (aktualizováno 2.4.2020)

MSMT ČR: "Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Zakázaná je pouze osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách."

Výuka na naší škole proto nyní probíhá takto:

👉 Výuku " na doma" online sledujte na www stránkách naší školy v sekci: základní škola - třídy, mailových adresách tříd 2. stupně (např. sestka.zsloucovice@seznam.cz) . Všichni žáci 2. stupně tuto mailovou adresu dlouhodobě znají, pokud budou žáci potřebovat individuálně konkrétnímu učiteli napsat, použijí svou mailovou adresu žáka uloženou ve škole online.

S jednotlivými vyučujícími komunikujte, prosím, na jejich služebních mailových adresách: "příjmení učitele"@zsloucovice.cz (např.: frantal@zsloucovice.cz, jména uvádějte bez háčků a čárek, všechna písmena malá). Pro žáky, kteří nemají možnost internetového připojení, připravují vyučující podklady v papírové formě a předávají žákům mimo školní budovu (například do poštovní schránky, prostřednictvím rodičů nebo jiným domluveným způsobem) tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí nákazy. 

V platnosti zůstávají všechny zákonné normy, tedy i povinnost školy hodnotit žáka a na konci klasifikačního období mu vydat vysvědčení. Klasifikace na vysvědčení musí být podložená a zdůvodnitelná. I když bude žák na vysvědčení hodnocen slovně, dle závazných předpisů musí být toto slovní hodnocení převoditelné do hodnocení známkou a jako takové se uvádí ve školní dokumentaci.

Všichni učitelé proto při probrání látky zadávají úlohy pro domácí vypracování. Tyto úlohy jsou hodnoceny jako vypracování domácího úkolu známkou. Dále učitelé mají možnost online výuky (například videokonference), žáky zkouší ústně, žák s učitelem se při tom vidí a mluví s ním. Toto hodnocení bude zadáno jako ústní zkoušení. Učitelé mají možnost připravit žákům test, na který budou žáci odpovídat v časovém limitu tak, aby nemohli správnou odpověď najít jinde. Výsledek takového testu bude hodnocen jako písemné zkoušení.

Protože učitelé musí mít podložené hodnocení, které budou dávat žákům na konci školního roku na vysvědčení, musí postupovat, jak je popsáno výše. Ve výjimečných případech mohou žáci donést všechny vypracované zadané úlohy vyučujícímu po opětovném otevření školy. Prosím, vezměte v potaz, že vyučující je bude muset všechny opravit a času bude mít na konci roku velmi, opravdu velmi málo.