Vzdělávání žáků s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením

Naše škola od školního roku 2014/ 2015 poskytuje vzdělání pro žáky s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením. Po zániku Základní školy praktické Loučovice jsme tyto žáky převzali a rozšířili jsme naší vzdělávací nabídku o obor "Základní škola speciální".