Výzva č. 47 IROP

Název projektu: ZŠ Loučovice - škola pro 21. století

Reg.č. CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_063/0003653

Projekt realizován v rámci 47.  výzvy IROP v období let 2016-2021

Předpokládané náklady projektu: 2 878 609 Kč, na projekt je poskytována finanční podpora z EU do výše 2446817,65 Kč.

Projekt řeší nákup školního nábytku, učebních pomůcek a souvisejících technologií, které budou používány žáky ve výuce jazyků, přírodovědně a technicky zaměřených předmětů. Dále projekt řeší zásadní zlepšení konektivity v budově školy, bezbariérovost školy a ozelenění svahu pod školní běžeckou dráhou.

Cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu handicapovaných žáků ke vzdělávání, zkvalitnění podmínek pro výuku přírodních věd, cizích jazyků, technických a řemeslných oborů a práci s digitálními technologiemi, a to prostřednictvím pořízení moderních výukových pomůcek a vybavení odborných učeben, ozelenění svahu běžecké dráhy.

Banner