Výzva č. 34 ROP NUTS II

Výzva č.34ROP NUTS II Jihozápad:

Rozvoj Technického myšlení žáků ZŠ a MŠ Loučovice

 

 

Název projektu: Rozvoj technického myšlení žáků na ZŠ Loučovice

Reg.č. CZ.1.14/2.4.00/34.03235

Projekt realizován v rámci 34. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad v období let 2014-2015

Předpokládané náklady projektu: 999 460,00 Kč

 

Projekt řeší nákup učebních pomůcek a souvisejících technologií, které budou používány žáky ve výuce přírodovědně a technicky zaměřených předmětů, konkrétně fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Cílem projektu je modernizace výuky a zvýšení kvality vzdělávání technických předmětů na ZŠ Loučovice, motivace žáků k výběru technicky zaměřených středních škol při přípravě na povolání.

 Předmětem projektu je zkvalitnění zázemí pro výuku vybraných odborných předmětů, a to prostřednictvím pořízení moderních výukových pomůcek a vybavení odborných učeben. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání ve vybraných odborných předmětech na Základní škole Loučovice. Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci II. stupně základní školy. Projekt bude mít přínos pro učitele, kterým zkvalitní pracovní podmínky.

 Po realizaci projektu bude mít žadatel nově k dispozici pět souborů výukových pomůcek/přístrojů a vybavení.