Výměna otopné soustavy 2013

otopná soustava

V druhé polovině roku 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce topení v naší škole, která šla do finále až během prvních dnů školního roku 2013/2014.