Testování tělesné zdatnosti žáků základní školy 3. a 7. třída

testování tělesné zdatnosti

1. listopadu proběhne testování žáků 7. třídy v odpolední výuce TV - chlapci+dívky. TV 6. třídy bude spojeno ve středu 2. 11. v odpolední výuce.

3. a 7. listopadu proběhne testování žáků 3. třídy v hodinách TV.

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Testovani-telesne-zdatnosti-zaku-zakladnich-a-stre