Školní WIFI

Školní WIFI je dostupná pro všechny žáky školy.

Její SSID je: ZS-zaci

Heslo vám sdělí vyučující

Pro správnou funkčnost přístupu na internet je nutné stažení správného certifikátu do vašeho zařízení. Ten získáte na adrese:

http://www2.zsloucovice.cz/cert

(pozor, tato stránka i odkazy níže jsou funkční jen z budovy školy!!!)

stáhněte a nainstalujte sobor: KCW_CA.crt (funguje pro většinu telefonů a zařízení)

pokud vám vaše zařízení certifikát nepřijme (např BlacBerry), znamená to, že vaše zařízení  vyžaduje binární verzi certifikátu. Stáhněte proto tento druhý certifikát a ten nainstalujte: KCW_CA.der (funguje tam, kde první certifikát nebyl použitelný)

 

Internet by po té měl být funkční