Tři králové

tři králové

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
S takovou krásnou písničkou k nám do mateřinky dorazily děti z 1. třídy
s panem učitelem Jonášem. Děti byly krásně oblečené a pan učitel Jonáš
Motýlkům a Broučkům převyprávěl děj, jak putovali tři Mudrci Kašpar,
Melichar a Baltazar do Betléma, podívat se na narozeného Ježíška.