Organizace školního roku

Termíny důležitých akcí ZŠ Loučovice ve školním roce 2017/18

 

1. pololetí: 4. 9. 2017 - 31. 1. 2018

2. pololetí: 1. 2. – 29. 6. 2018

 

Podzimní prázdniny čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny sobota 23. 12. 2017– úterý 2. 1. 2018 

Pololetní prázdniny pátek 2. 2. 2018

Jarní prázdniny pondělí 12. 3. – pátek 18. 3. 2018

Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. 3. a pátek 30.3. 2018

Hlavní prázdniny 2. 7. 2018 – 31. 8. 2018

 

Pedagogické rady  21. 11.      25.1.(čtvrtek)      18.4.(úterý)    26.6.

Provozní porady ped. pracovníků každé pondělí

 

Třídní schůzky s rodiči 6. 11.     8. 1.     9. 4.     4. 6.

Konzultační odpoledne 2. 10.       4. 12.     5.3.     9.5.

 

Školní akademie 10.5. 2018

Sportovní den k MDD 1. 6. 2018

LVVZ 7. třídy Předpoklad leden až únor 2018 (dle sněhových a provozních podmínek)

Plavecký výcvik 3. tř. a 4. tř. duben – květen 2018

Školní výlety 1. 6. – 17. 6. 2018

Zápis k povinné školní docházce 11.4.2018 od 14.00 hod. (náhradní termín 12. 4. 2018)

Zápis k předškolnímu vzdělávání (do MŠ) 9.5.2018 od 14.00 hod.