Zápis do 1. třídy základní školy

 

ZÁPIS  DO  1. TŘÍDY ZŠ LOUČOVICE

 

Ředitel Základní školy Loučovice oznamuje, že zápis do 1. třídy ZŠ Loučovice se koná dne 10. 4. 2019 od 14.00 hodin v budově základní školy. V případě mimořádných překážek na straně rodičů je možné po předchozí telefonické domluvě  s vedením školy (tel: 380 748 121) přijít s dětmi k zápisu i 11. 4. 2019 od 10.00 hodin.
 
1. Zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2013 včetně.
2. K zápisu se dostaví dítě v doprovodu jednoho z rodičů, nebo zákonného zástupce dítěte.
3. K zápisu je nutné s sebou přinést: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů, popřípadě zákonného zástupce, kartu zdravotní pojišťovny dítěte.
4. Zápis se koná v budově základní školy