Žákovská konference

pozadí

 

Ve dnech 6. a 7. 12. proběhl letošní ročník žákovské konference – dlouhodobého projektu osmé a deváté třídy, ve kterém si žáci vyzkouší obtíže spojené s hledáním informací, sestavováním kvalitní prezentace, vystupováním před publikem i obhajováním vlastní práce a svých názorů, tentokrát (v návaznosti na podzimní jubileum) na téma 100 let naší vlasti. Úroveň zpracování i skladba témat byla velmi pestrá, všichni účastníci však před porotou obstáli. K vidění byli práce týkající se rozvoje techniky v ČR a v našem regionu, představeny byly šlechtické rody, které ovlivnily naše novodobé dějiny, i jednotlivé osobnosti z oblasti vědy a umění, atd. O tom, jak se žáci svých prací zhostili, se můžete přesvědčit níže, kde je několik zdařilých prací k nahlédnutí.