Výstava "Indiáni" v Městské knihovně ve Vyšším Brodě

Vlčci v Městské knihovně ve Vyšším Brodě.

Knížka Vladimíra Hulpacha "Co vyprávěl kalumet" s báječnými ilustracemi jihočeského malíře Miloslava Troupa je plná příběhů, pohádek a obrazů ze života původních obyvatel Severní Ameriky. Setkáváme se v ní i se  zvířaty, která dodnes volně žijí nejen v lesích a horách Ameriky, ale jejichž stopy nacházíme i v okolí naší šumavské školičky: liška, rys, bobr, vydra, vlk, sova, krkavec... V loňském roce jsme na výpravě ke Kraví hoře dokonce viděli pasoucí se bizony!

V "dýmu kouzelného kalumetu" se odehrávala letošní Noc s Andersenem v Městské knihovně ve Vyšším Brodě, kterou spolu s paní knihovnicí připravil učitel Jonáš. U tohoto romantického tématu nemohly chybět děti z jeho druhé třídy. Jako první v historii se tak "vlči" z Loučovic zapojili do výtvarné přehlídky ve vyšebrodké knihovně.  Dva z nich - vlček a vlčice - dokonce strávili celou páteční pohádkovou noc v tee-pee u táborového ohně mezi tisíci dobrodružnými knížkami pro děti.

Od večera až hluboko do noci se vyprávěly příběhy "Rudého muže". Jednotlivé indiánské kmeny, tvořené dětmi z Brodu, Studánek, Lachovic, Loučovic, Malšína i Rožmberku vymýšlely příběhy o Duhovém hadovi, o statečných bojovnících, o živé vodě, mluvících stromech a chytrých zvířatech... Také se stopovala divoká zvěř, která kolem půlnoci pomáhala dívkám a chlapcům dotvořit posvátný indiánský totem - od země až ke čtyřem barevným mrakům na obloze. Naše dobrodružné sny z krajiny fantazie pak bedlivě střežily vlastnoručně utkané "lapače zlých snů"... Byla to věru kouzelná noc pohádková!...

Druháčci učitele Jonáše byli za svoji píli, obrazotvornost a šikovnost odměněni krásnými, originálními knižními záložkami, lentilkami v indiánských barvách a nádhernou knihou o prérijních indiánech od největšího českého cestovatele, etnografa a indiánského náčelníka Miroslava Stingla.

Jaroslav Jonáš - učitel II. třídy