Pěvecký sbor

22Školní pěvecký sbor SLAVÍČEK

Školní pěvecký sbor Slavíček má nově své vlastní webové stránky. Naleznete na nich velmi podrobné informace o jeho činnosti, praktické informace pro rodiče a členy sboru i reportáže z akcí . 

 

- V S T U P T E -            

 

Základní informace:

Pěvecký kroužek vede paní Monika Slabihoudová společně s paní uč. Vendulou Šmidmayerovou. Sbor je rozdělen na tři skupiny. Žáčci MŠ, dále žáci školy (Sbor I) a vybraní žáci (Sbor II - nejlepší zpěváci a bývalí žáci školy zpívají společně s vedoucími).

Kroužek se koná 1x týdně.