Organizace školního roku

Termíny důležitých akcí ZŠ Loučovice ve školním roce 2018/19

 

1. pololetí: 3. 9. 2018 - 31. 1. 2019

2. pololetí: 1. 2. – 28. 6. 2019

 

Podzimní prázdniny pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny sobota 22. 12. 2018– středa 2. 1. 2019 

Pololetní prázdniny pátek 1. 2. 2019

Jarní prázdniny pondělí 4.2. – neděle 10. 2. 2019

Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. 4. 

Hlavní prázdniny 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019

 

Pedagogické rady  19. 11.      28.1.      15.4.    24.6.

Provozní porady ped. pracovníků každé pondělí

 

Třídní schůzky s rodiči 5. 11.     7. 1.     1. 4.     3. 6.

Konzultační odpoledne 1. 10.       3. 12.     4.3.     6.5.

 

Školní akademie 20.12. 2018

Sportovní den k MDD  31. 5. 2019 - Den plný prevence

LVVZ 7. třídy  březen 2019 

Plavecký výcvik 3. tř. a 4. tř. duben – květen 2019

Školní výlety 1. 6. – 17. 6. 2019

Zápis k povinné školní docházce 10.4.2019 od 14.00 hod. (náhradní termín 11. 4. 2018)

Zápis k předškolnímu vzdělávání (do MŠ) 9.5.2019 od 14.00 hod.