Jak k nám do Loučovic připluli bájní Vikingové až z dalekých Pardubic...

Na drakaru ke břehům Ameriky...

Na svých plavidlem bývali postrachem celé Evropy...

Ale naši milí pardubičtí šermíři dovedou podat i tu nejkrutější historii s humorem a nadsázkou... Tentokráte k nám pod horu Louči (původní název  Luče) připluli po Labi - od Mělníka pak proti proudům Vltavy - na obávaných plavidlech, válečných drakarech... Do svých řad zlákali desítku loučovických dívek a chlapců, které řádně vycvičili pro boj s mečem a štíty. Poté s napnutým plachtovím vypluli kamsi na válečnou výpravu pro čest, slávu a bohatství...