DEN VODY S FOTOTREFOU

Na břehu stříbropěnné Vltavy...

 

DEN VODY S FOTOTREFOU

Klepe na dveře naší školičky v druhé půlce měsíce března, v čase, kdy se k nám vracívají čápi bílí a kdy si připomínáme Den vody…

Letos již po třinácté se na dubových dveřích školní budovy objevila fotografie, populárně naučného kvízu  FOTOTREFA, který láká žáky od první až do deváté třídy vyzkoušet si své znalosti v oblasti života kolem řek, potůčků, jezer, mokřin, rybníků i moří. Vyvěšen bývá vždy detail, výřez, koláž či rozostření fotky - žáci tak při určování  a zpracování odpovědi zapojují i vlastní fantazii a výtvarnou i literární tvořivost. V předcházejících ročnících si děti lámaly hlavu nad stříbrnými šupinami lipana podhorního, nad okem scinka z Šalamounových ostrovů i uchem šakala zlatého. Nevěřícně hleděly na záhadného tvora z pacifického pobřeží kanadského Vancouveru, na podivuhodný tvar říčního balvanu z Čertových proudů stříbrné Vltavy. Vloni pak dumaly nad placatým ocasem bobra evropského, který se po více než dvou stoletích navrátil k nám do Loučovic!

Trefou do černého letošní Fototrefy bylo nádherné oko jedné jihoamerické stromové žáby s bílou hubičkou. Naši žáci od Vltavy si s tím samozřejmě poradili po svém, když typovali rosničku, „rosnici“, ropuchu či blatnici – trochu vedle byl krokodýl s ještěrkou. Při vyhlášení Fototrefy 2018 ve školním rozhlase a při slavnostním předávání cen všem řešitelům nám v uších i srdcích zní píseň Hany Ulrychové „Voda, voděnka – hladí oblázky…“

Děti naší školy dobře vědí, že voda živá je veliký dar pro naši obec, kraj Pětilisté růže i celou modrou planetu Zemi. Učíme se s vodou šetřit, ochutnáváme ji z třídního kohoutku, poznáváme tajemství lesních studánek i jedinečnou krásu a poezii proudů Vltavy…

                                            Jaroslav Jonáš – třídní učitel „vlčků“ druháčků