Dějepisná olympiáda

Dne 20. března 2018 proběhlo v Českých Budějovicích krajské kolo dějepisné olympiády. Téma letošního roku "Československo 1918-1938" bylo opravdu obtížné. Velká gratulace patří Matěji Duškovi, který byl úspěšným řešitelem a obsadil krásné 12. místo po postupu z okresního kola z 1. místa.