Adventní exkurze Linec

hromadné foto

Ve čtvrtek 13. 12. se vybraní žáci druhého stupně z naší a vyšebrodské školy vypravili do Lince. Na programu byla exkurze do historického jádra města spojená se zážitkem z adventních trhů, přičemž k našemu štěstí dokresloval předvánoční atmosféru i čerstvý sníh. Druhým bodem exkurze byla návštěva moderního muzea Ars Electronica s komentovanou prohlídkou a promítáním filmu v 3D kině. Žáci si mohli vyzkoušet rozmanité experimenty s virtuální realitou, 3D tiskem, nejmodernější technikou i vlastním tělem.