100. výročí založení republiky na naší škole

Naše práce

V pátek 26. října jsme prožili  zábavné dopolední vyučování a připomněli si tím 100 let výročí vzniku republiky. Nejprve jsme se seznámili  s nejdůležitějšími událostmi naší stoleté historie a poté začali plnit postupně na stanovištích úkoly. Ve skupinkách jsme skládali státní symboly - malý a velký znak, vlajku a pečeť. Seznámili jsme se s textem české národní hymny a se jmény československých a českých prezidentů,  skládali jsme mapu naší republiky z puzzlí. Nakonec jsme v rámci výtvarné výchovy tvořili   - prvňáčci lípu v národních barvách a druháčci  českého lva. Všem  se nám projektový den líbil a výsledky své práce jsme vystavili v prostorách školy.