Výzva č. 57

Název projektu: Rozvoj technického myšlení Reg.č. CZ.1.07/1.1.00/57.1344 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Projekt je realizován z Oblasti podpory 1.1, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Předpokládané náklady projektu: 204 112,00 Kč  

  Projekt řeší rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni naší základní školy. Podstatou realizace projektu je vytváření žákovských výrobků na základě našeho plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení učitelem i samotnými žáky. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí 20 žáků ze 6. a 8. třídy v době realizace projektu, tedy od září do prosince školního roku 2015/2016. Žáky povede kvalifikovaný učitel. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam, v průběhu práce zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit zakoupení potřebného vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga a výměna vadných desek žákovských pracovních stolů.