Výzva č. 56

Výzva 56 - Klíč k úspěchu

Název projektu: Klíč k úspěchu Reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.2651 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Projekt je realizován z Oblasti podpory 1.1, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Předpokládané náklady projektu: 265 468,00 Kč

Projekt řeší podporu výuky anglického jazyka a v anglickém jazyce v naší základní škole.

První aktivitou je krátkodobý intenzivní kurz v Irsku v trvání 14 dnů pro dva učitele naší školy. Kurz bude zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně a na "Teacher Training" (speciální příprava pro učitele cizích jazyků). Naši učitelé získají certifikát o absolvování zahraničního jazykového kurzu a vypracují zprávu o jeho průběhu.

Druhou aktivitou je zahraniční jazykový vzdělávací pobyt pro deset žáků naší školy v Londýně. Cílem pobytu je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Během tohoto jazykově-vzdělávacího pobytu v délce trvání 7 kalendářních dní včetně cesty žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi Londýna. Z průběhu pobytu bude vypracována podrobná zpráva.