Logopedie

Děti mají mají ve školce možnost navštěvovat logopedii